Ova web-stranica koristi kolačiće.
Kolačiće upotrebljavamo kako bismo sačuvali status vaše korpe i listu pregledanih proizvoda.
Nastavkom korišćenja naših internet stranica vi prihvatate našu upotrebu kolačića.

Saznajte više

  Kategorije

  SIKA TOPSEAL 107-2K MASA 25GR

  Šifra artikla: 175093


  Cena

  7.565,00 RSD/KOM

  (Sa PDV-om)

  (0,00/5,00)

  Opis

  SikaTop® Seal-107 je dvokomponentni, paropropusni polimer-modifikovani cementni malter, koji se sastoji od tecnog polimera i smeše na bazi cementa sa specijalnim aditivima. SikaTop® Seal-107, kao zaštitni premaz, je u skladu sa zahtevima standarda EN 1504-2.

  Lako se nanosi cetkom ili gleteriom u tankim slojevima
  Ne zahteva vodu
  Prethodno dozirane komponente

  Upotreba
  SikaTop® Seal®-107 se koristi za:

  Unutrašnju i spoljašnju hidroizolaciju i zaštitu betonskih podloga, cementnih maltera, opekaiblokova od vlage
  Zaštitu betonskih konstrukcija od uticaja soli za odmrzavanje i efekata mržnjenja i otapanja
  Krutu, paropropusnu, hidroizolaciju zidova u podrumima, kod izgradnje novih objekata kao i sanacije
  Popunjavanje pora, odn. šupljina
  Hidroizolaciju balkona i terasa i ostalih površina izloženih spoljašnjim vremenskim uslovima
  Hidroizolaciju podruma i suterena, rezervoara pitke vode
  Zaptivanje finih pukotina u betonskim konstrukcijama (koje nisu izložene pomeranjima)
  Malter za izravnavanje, kod radova na sanaciji betona
  SikaTop® Seal®-107 može da se koristi za zaštitu betona, a narocito je pogodan:

  Za sprecavanje prodora (Princip 1, metoda 1.3 standarda EN 1504-9)
  Za kontrolu vlage (Princip 2, metoda 2.2 standarda EN 1504-9) v Za povecanje otpornosti (Princip 8, metoda 8.2 standarda EN 1504-9)
  Prednosti
  Lako se nanosi cetkom ili gleteriom u tankim slojevima
  Ne zahteva vodu
  Prethodno dozirane komponente
  Nanosi se rucno ili prskanjem
  Lako i brzo se meša
  Veoma dobra adhezija
  Pruža zaštitu betona od karbonizacije
  Pruža zaštitu od prodora vode
  Nema korozivan uticaj na celik ili gvožde
  Može se premazivati
  Paropropustan
  Atestiran za upotrebu u dodiru sa pitkom vodom
  Pakovanje
  Komponentu A promuckati pre upotrebe. Sipati okopolovine sadržaja komponente A u posudu za mešanje i polako dodati deo komponente B uz mešanje. Dodati ostatak komponente A i nastaviti sa mešanjem dok se ne dobije ujednacena smeša bez grudvica. Pre nanošenja smeše, podloga mora biti prethodno navlažena do zasicenja.

  Nanošenje cetkom:

  Prethodno spravljenu smešu SikaTop® Seal 107 naneti na podlogu rucno, pomocu krute, robusne cetke. Prvi sloj se nanosi u istom pravcu. Drugi sloj SikaTop® Seal-107 naneti cetkom u suprotnom pravcu u odnosu na prvisloj, i to odmah nakon što prvi sloj ocvrsne. U zavisnosti od konkretnih gradilišnih uslova, u cilju ostvarenja zahtevanih karakteristika može se ocekivati da ce biti potrebno ponoviti postupak i neneti 3 ili više sloja.

  Nanošenje gleterom:

  Preporuka je da se nanošenje gleterom koristi, kao metoda uvek kada su u pitanju permanentni hidrostaticki pristisci. Nanošenje gleterom u dva sloja omogucava bolju kontrolu i uniformnost u pogledu debljine nanetog sloja, kao i zadovoljenje viših estetskih kriterijuma u pogledu ravnosti podloge. Kada se prvi sloj SikaTop® Seal-107 nanosi nazubljenim gleterom (npr. 3x3 mm ili 4x4 mm). Drugi sloj SikaTop® Seal-107 naneti ravnim gleterom u poprecnom pravcu, odmah nakon što prvi sloj ocvrsne. U prvi sloj svežegmaltera može se postaviti mrežica od staklenih vlakana, otporna na baze. Preporuka je da se mrežica ugraduje u slucajevima ocekivanih znacajnih sila zatezanja (eventualnih deformacija) u podlozi. SikaTop® Seal-107 može se nanositi i pomocu odgovarajuce pumpeza fine maltere. Za podne spojeve i ostala kriticna mesta (na primer spoj horizontalnih i vertikalnih površina), hidroizolacioni sloj se može ojacati pomocu trake Sika® Seal Tape S. Traka se postavlja u sveži prvi sloj maltera, a zatim prekriva drugimslojem. Keramicke i mozaik plocice mogu se polagati preko SikaTop®Seal-107 pomocu odgovarajuceg cementnog lepka za plocice (u skladu sa C2 klasom prema standardu EN 12004). Spojevi plocica mogu se ispuniti odgovarajucom masom za fugovanje tipa Sika®Ceram.

  Boja
  Komponenta A: bela tecnost

  Komponenta B: sivi prah

  Smeša proizvoda: siva boja

  Kalkulator potrošnje

  Potrebno Vam je ovog proizvoda

  Slični proizvodi